Ve stínu vztažené ruky Královny pokoje jsem proseděla dlouhé hodiny...pro mě osobně je to jedno z nejpůsobivějších míst v celém Římě. 

 

Regina Pacis - Basilica  di Santa Maria Maggiore

 

Basilika Panny Marie Sněžné (protože na římském vršku, na kterém basilika stojí, v létě napadl sníh, což bylo pro stavitele znamení Boží volby místa pro základní kámen chrámu)  anebo italsky též  "Basilica di Santa Maria Maggiore" (Panny Marie Větší....Matka všech mariánských kostelů) každému poutníkovi při příchodu doslova vyrazí dech -  nádherný Mariánský sloup  před hlavním vchodem, úchvatná architektura, mramorové dekorace, antické sloupy, nádherná pestrobarevná mozaika za oltářem, kaple s ikonou Panny Marie Salus Populi Romani (nám teď dobře známá, protože právě při ní se papež František modlil za ukončení pandemie v Itálii), vánočně líbezná kaple s relikviemi jesliček, kde vám roztomilý Ježíšek mává ze své postýlky na "zlatém seně". Ne každý si sochy Královny pokoje doopravdy všimne hned na poprvé... možná tichý a pokojný zástup věřících stojících, sedících či klečících v její blízkosti by  mu mohl napovědět, že je to víc než jen další mistrovské sochařské dílo.

 

Když se zadíváte na sochu, zaujme vás to ladné a majestátní pozvednutí levé ruky. Přímo cítíte tu neodolatelnou, hřejivou tíži na svém temeni. Ta ruka je schopná upokojit celé zuřící vojska. Je to ruka, která tlačí z nebe pokoj dolů na naší zem. V té ruce je síla, jistota, rozhodnost, MOC! Ale rozhodně to není ruka diktátora, nenutí vás, nesráží vás, v jejím držení cítíte svobodu a zároveň přijetí...jako mateřská náruč otevřená pro své dítě. Upřímně - toužila jsem si někdy donést stoličku a stoupnout si pod tu ruku!

A královna pokoje sedí na svém trůně pokojně a jistě, se zavřenýma očima...jako by hluboce meditovala. A v pravé ruce drží malého Ježíška, který jí rozverně poskakuje na klíně, jako by toužil vyběhnout za námi a pozvat nás ke hře....

Na většině obrazů Maria drží Ježíška vlevo, u srdce. Král, když kyne či rozkazuje svým poddaným, užívá svojí pravici. Tato socha to má však naopak.

Maria, Matka Boží, se pravicí pevně drží svého Dítěte, ne Ona Jeho, ale On Ji podpírá. On je zdrojem Její Síly, její Důstojnosti, jejího Pokoje. Ona Ho hluboce kontempluje.....a tento Pokoj pak ze svého milujícího mateřského srdce sesílá svojí levicí (od srdce) k nám....

 

I my jsme pozváni být nositeli Pokoje. A jediná cesta k splnění tohoto poslání je být jako ta socha. Ne být  studení jako kámen a strnule nehybní...ale napodobit Mariinu cestu Pokoje. Svojí pravicí se pevně držet Jejího Syna, Našeho Pána, a čerpat z něj všechnu naši Sílu, Radost, Pokoj - celý Život, kterým On překypuje.. Následně Jeho přítomnost hluboce kontemplovat ve svém srdci a pak tuto sílu jako trasformátor ze svého srdce skrze své ruce, vždy ochotné dotknout se svého bližního, přinášet - "lít" - do našeho světa, do našeho každodenního života, do našich vztahů, do naší práce, do našeho volného času...do každého jednoho momentu našeho života. A podle toho poznají, kdo je naším Pánem, a co jim nabízí...vodu živou, v hojnosti, a pro každého....

Četla jsem myšlenku bl. Charlese de Foulcald, misionáře mezi Tuaregy..." až uvidí, jak dobrý je služebník, řeknou si, jak asi DOBRÝ musí být Jeho Pán?" 

 

PS: Ještě jedna krátká myšlenka: Regina Pacis - Mater Dei. Královna Pokoje - Matka Boží. 

Rodina z Nazareta byla místem Lásky, Pokoje a Přijetí. Maria se stala Královnou Pokoje, protože byla ochotná stát se Milující Matkou pro Božího Syna. A On se jí za to odvděčil spásou celého světa. 

Jak nesmírně je důležitá milující maminka v životě každého z nás, jak nekonečný význam má rodina plná lásky a přijetí na život dítěte. Četné odborné výzkumy stále víc a víc zdůrazňují zásadní význam prvních roků života dítěte na celou jeho budoucnost, na budoucnost celého světa - protože právě Ono je jeho budoucností. Můžeme se modlit za mír a pokoj a usmíření mezi národy, ale upřímně si myslím, stačilo by se modlit za MILUJÍCÍ MAMINKY A TATÍNKY, ZA RODINY PLNÉ LÁSKY, PŘIJETÍ A POROZUMĚNÍ... a ten zbytek by už přišel sám. Každá maminka se totiž může stát takovou mocnou Reginou Pacis, jako je Maria.